Курс орієнтований на науково-методичний супровід професійного розвитку   вчителів правознавства та предмета «Громадянська освіта» у їх  підготовці до роботи, спрямованої на розвиток у здобувачів освіти здібностей, компетентностей та наскрізних умінь, необхідних для соціалізації, свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, правової культури та громадянської активності відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Напрям:

організація виховання, самовиховання та розвитку учнів в освітньому середовищі; рефлексія і професійний саморозвиток педагога, зокрема:

1.     розуміння механізмів виховання і розвитку особистості;

2.     оволодіння методами і прийомами самовиховання;

3.     здатність здійснювати педагогічне керівництво самовихованням особистості та колективу;

4.     вміння розробляти програму самовиховання;

5.     спроможність організовувати виховні справи (заняття), які сприяють самовихованню школярів.