Програма підвищення кваліфікації  в обсязі 30 год. (1 кредит ЄКТС )

 Короткий опис: Учитель історії, реалізуючи діяльнісний підхід за програмами Нової Української Школи,  має вміти організовувати різні види й форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів, зокрема з використанням інтернету. Добір та використання сучасних і ефективних онлайн-ресурсів на різних етапах уроку є важливою предметно-методичною компетентністю сучасного педагога.  

Мета запропонованого курсу: створення навчально-методичних матеріалів для уроків історії Нової Української Школи за допомогою сучасних онлайн-сервісів, впровадження у роботу навчальних закладів інноваційних технологій і методик, добрих педагогічних практик.


Програма творчої майстерні вчителів історії 30 год. (1 кредит ЄКТС)

Короткий опис:

опанування основами сучасних педагогічних технологій навчання історії в школі, придатних до застосування в умовах реалізації вимог Державних стандартів базової середньої загальної освіти.
 

Категорія слухачів: вчителі історії


Програма творчої майстерні вчителів історії 30 год. (1 кредит ЄКТС)

Короткий опис:

опанування основами сучасних педагогічних технологій навчання історії в школі, придатних до застосування в умовах реалізації вимог Державних стандартів базової середньої загальної освіти.

Категорія слухачів: вчителі історії

Програма підвищення кваліфікації (довготривалого семінару) для класних керівників, педагогів-організаторів, вихователів-методистів ДНЗ, інших педагогічних працівників в обсязі 20 год. (0, 6 кредита ЄКТС )

Короткий опис: уміння організувати освітній простір на засадах педагогіки серця – важлива складова професіоналізму сучасного педагога, вихователя.

Мета семінару - підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників через поглиблене вивчення філософсько-педагогічної спадщини Г.Сковороди у рік відзначення 300-річчя з дня народження українського мислителя, втілення його ідей в освітній процес сучасної школи.Програма підготовки тренерів зі створення програм виховання характеру «Формування характеру, розвиток емоційного інтелекту та соціальних навичок

Напрямок навчання: організація виховання учнів в освітньому середовищі;  формування соціальних навичок і подолання емоційних та поведінкових проблем учнів;  опанування навичок роботи над характером.

Форма навчання: інституційна: дистанційна

Вид: навчання за програмою підвищення кваліфікації.

Обсяг: 30 годин

Місце проведення: Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», заклади освіти Львівської області (платформа ZOOM).

Короткий зміст: Курс присвячений розглядові теоретичних і практичних питань, пов’язаних із розвитком соціальних навичок, емоційного інтелекту та характеру школярів. Педагоги навчаться трансформувати проблемну ситуацію у соціальну навичку, необхідну для навчального середовища. Метою курсу є підготовка педагогів до створення безпечного освітнього простору, сприятливого для розвитку особистості дитини, формування її характеру, розробки програм розвитку характеру учнівської молоді і  використання для цього відповідних діагностичних методик.

Очікувані результати: слухачі курсу зможуть:

-                     застосовувати алгоритми формування соціальних навичок залежно від потреб учнівського колективу;

-                     розвивати емоційний інтелект школярів; запобігати стресу, емоційному вигоранню;

-                     укладати програми формування характеру та емоційного інтелекту дитини і реалізовувати їх в освітньому процесі закладів освіти.


Програма підготовки  тренерів з медіаграмотності «Школа у світі медіа: Будь медіаграмотним!».

Напрямок навчання: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.

Форма навчання: інституційна: дистанційна

Вид: навчання за програмою підвищення кваліфікації.

Обсяг: 30 годин

Місце проведення: Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», заклади освіти Львівської області (платформа ZOOM).

Короткий зміст: Реформи у сфері освіти останніх років зумовлюють необхідність оновлення змісту освіти. У 2010 р. в Україні набула чинності Концепція впровадження медіаосвіти, що має на меті сприяти розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у них медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Впровадження медіаосвіти сприяє розвитку обдарованості учнів та  зростанню якості освіти дітей, спонукає їх до самостійної роботи, формує інформаційну культуру, налаштовує на оволодіння інноваційними засобами здобуття та застосування інформації.  Впровадження медіаосвіти дає змогу розвивати здібності дітей. Метою курсу є  науково-методичний супровід професійного розвитку тренерів  з медіаграмотності у їх підготовці до роботи з педагогами, щодо інформаційної безпеки в умовах формування цифрового суспільства на основі сучасних підходів, впровадження інноваційних технологій в освітній процес та набуття компетентностей медіаінформаційної грамотності.

Очікувані результати: слухачі курсу зможуть:

-         володіти тренерськими компетентностями в освіті дорослих та у підготовці педагогічних працівників закладів освіти до інтеграції медіаосвіти в освітній процес;

-         демонструвати високий рівень набутих компетентностей медіаінформаційної грамотності.

Коментар: Курс призначений для слухачів, які володіють базовими знаннями про медіаосвіту  та бажають розширити свої знання і вміння.