Програма курсу призначена для підвищення кваліфікації вихователів ЗДО.

Мета: поглиблення професійної компетентності слухачів в контексті
засвоєння перспективних підходів щодо оновлення змісту дошкільної освіти

Напрями: 

- забезпечення науково – методичного рівня освітнього процесу в
закладах дошкільної освіти, спрямованого на набуття життєвої
компетентності та розвитку базових якостей особистості в різних видах
діяльності дошкільника, а саме:
- організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти на сучасному
етапі;
- включення інноваційних технологій в освітню діяльність з дітьми
дошкільного віку;
- формування навичок комунікативно – мовленнєвої компетенції
дошкільників;
- усвідомлення необхідності поповнювати свої знання, підвищувати
професійну майстерність.

Програма підвищення кваліфікації  для вчителів інформатики та технологій «Специфіка викладання інформатики в умовах реформування інформатичної галузі освіти»

Тематичний спецкурс підвищення кваліфікації для вчителів інформатики.
Мета: науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів інформатики у їх підготовці до викладання вибіркового модуля «Бази даних» в 10-11 класах та теми «Основи баз даних» в 9 класі.