Курс для вчителів фізики та астрономії

Напрями підвищення кваліфікації:

  • Оволодіння новими інтелектуальними інструментами, педагогічними і інформаційними технологіями для тривалої імплементації стратегій цифрового навчання фізики та астрономії.

  • Освоєння онлайнових сервісів для підтримки процесів очного й дистанційного навчання, викладання фізики та астрономії за допомогою інтерактивних модулів.


Курс для вчителів фізики та астрономії.
Напрям:
  • Підвищення компетенції педагога щодо практичного використання моделей змішаного навчання на уроках фізики та астрономії. Опанування інструментами та методикою змішаного навчання.
  • Формування готовність вчителів фізики та астрономії до реалізації персоналізованого навчання, враховуючи індивідуальні потреби кожного учня.
  • Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів фізики та астрономії у їх підготовці до роботи, в умовах поєднання інтернет-можливостей та класичних підходів у навчанні.
Курс для учителів географії

Предметом курсу є актуальні теоретичні та ресурсні (методичні) питання формування компетентностей учителів географії з питань професійної діяльності у закладах освіти

Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики

Курс для вчителів математики

Напрям: 

  •  підвищення методичної компетентності вчителя математики відповідно до вимог його кваліфікаційної характеристики; 
  • опрацювання зі слухачами особливостей підготовки учнів до відкритих завдань зовнішнього незалежного оцінювання з математики та використання в навчальному процесі нестандартних методів розв‘язування завдань з математики.


Тут  треба прописати для кого курс і напрями підвищення кваліфікації

Курс  для вчителів хімії

Програма курсу включає інтеграційно-мотиваційне заняття під час якого відбувається реєстрація учасників та формування очікувань та 4 модулів. У першому модулі розкриваються філософські основи людської діяльність і навчальна діяльність як її складова.

Другий модуль знайомить з основами комунікації, зокрема з комунікативними методи та технологіями навчання комунікативною компетентністю яка необхідна у роботі з школярами. У третьому модулі ви ознайомитесь з інтерактивними методиками і розкриємо їх значення для розвитку комунікативної компетентності.

Четвертий модуль стосується сертифікації та оцінювання.Сучасні тенденції розвитку шкільної біологічної освіти

Курс для вчителів біології

Мета: науково-методичний супровід професійного розвитку  вчителів біології в умовах розбудови Нової української школи

Напрями підвищення кваліфікації:

- вироблення вміння виокремити ключові компоненти Концепції Нової української школи;

- знання і розуміння основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання (способів реалізації інтеграційного підходу сучасних практик компетентнісного навчання  учнів);

- усвідомлення і розуміння формули професійного розвитку як частково визначеної диспозиції педагогів.