Мета: науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів української мови та літератури у їх  підготовці до роботи в умовах реформування мовно-літературної освіти відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Напрям: удосконалення психолого-педагогічної майстерності, підвищення кваліфікації та професійної компетентності, рефлексія і професійний саморозвиток учителя української мови та літератури, зокрема:

1. Усвідомлення вчителем компетентнісного підходу до навчання і розуміння процесів, пов’язаних із розвитком в учнів ключових життєвих умінь.

2. Розуміння вимог до сучасних уроків української мови та літератури.

3. Опанування сучасних інноваційних методик навчання.

4. Знання і використання новаторських форм і типів уроків української словесності.

5. Усвідомлення і розуміння професійного розвитку і самоосвіти як складової професійного іміджу педагога.

Мета: науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів зарубіжної літератури у їх підготовці до роботи в умовах демократизації освіти в Україні, розбудови нової української школи відповідно до запитів громадянського суспільства.

Напрям: удосконалення психолого-педагогічної майстерності, підвищення кваліфікації та професійної компетентності, рефлексія і професійний саморозвиток учителя зарубіжної літератури, зокрема:

1. Усвідомлення вчителем компетентнісного підходу до навчання загалом та, зокрема, процесів, пов’язаних із розвитком в учнів ключових життєвих умінь.

2. Розуміння вимог до сучасного уроку зарубіжної літератури.

3. Опанування сучасними інноваційними методиками.

4. Знання і використання новаторських форм і типів уроків зарубіжної літератури.

5. Усвідомлення і розуміння професійного розвитку і самоосвіти як складової професійного іміджу педагога.

Курси для учителів німецької мови

Дидактична структура та принципи організації сучасного уроку німецької мови

Mета курсу:

Науково – методичний супровід професійного розвитку учителів німецької мови у їх підготовці у оволодінні сучасними комунікативними технологіями та впровадженням їх у навчально-виховний процес для ефективного навчання учнів.

Завдання курсу:

Удосконалити ключові комунікативні компетентності учителів із урахуванням актуальних вимог Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та із застосуванням сучасних інтерактивних методів навчання німецької мови.

Сформувати в  учителів вміння підбирати та використовувати сучасні навчальні матеріали та актуальні тексти для аудіювання та читання у процесі навчання німецької мови з орієнтацією на результати, визначені навчальними Програмами. Підвищити рівень навичок ефективного планування навчального процесу.