Тематику спецкурсу присвячено ознайомленню вчителів початкових класів спеціальних закладів освіти з сучасними напрямками роботи з дітьми з особливостями психічного та фізичного розвитку, психолого-педагогічною характеристикою дітей різних нозологій та особливістю організації навчально-корекційної роботи з ними. Окремий модуль присвячено шляхам та методам запровадження гендерної рівності у навчально-виховний процес молодшої школи. У результаті навчання слухачі здобуватимуть вміння впроваджувати принципи корекційної педагогіки в роботі з дітьми молодшого шкільного віку з ООП; виконувати адаптацію та модифікацію навчального матеріалу; демонструватимуть вміння враховувати індивідуальні потреби і можливості дітей молодшого шкільного віку з ООП; обирати оптимальні форми й методи навчання на основі ґендерного підходу.

У даному курсі висвітлено питання сучасних підходів до організації психолого-педагогічного діагностичного обстеження мовлення дітей з особливими освітніми потребами. Окремий модуль присвячено клінічним методам обстеження мовленнєвої функції у дітей.

Даний спецкурс присвячено сучасним методикам та підходам до обстеження та корекції мовлення у дітей різного віку. Висвітлено структуру та аналіз мовленнєвих порушень дітей з ООП, а також основні прийоми та обстежень мовлення дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку. Окремий модуль присвячено інструментальним та клінічним методам обстеження мовленнєвої функції.Даний спецкурс присвячено ознайомленню з основними  категоріями та поняттями корекційної педагогіки, психолого-педагогічною характеристикою дітей різних нозологій та особливістю організації інклюзивного середовища, відповідно до потреб учасників навчального процесу. Окремий модуль передбачає обговорення завдань, цілей, та специфіки роботи асистента педагога в інклюзивному класі (групі) при аудиторному та дистанційному навчанні.

Тут  треба прописати для кого курс і напрями підвищення кваліфікації

Програма орієнтована на психолого-педагогічний супровід професійного розвитку та саморозвитку практичних психологів, вчителів психології для забезпечення і підтримки психічного здоров’я учасників освітнього процесу (вихованців ЗДО, учнів закладів освіти, педагогічних працівників, батьків).  В результаті навчання слухачі зможуть описувати особливості прикладної психології; виявляти зв’язки між індивідуальною історією та розвитком суспільства; демонструвати вміння укладати психокорекційні та профілактичні програми; розпізнавати впливи конкретних методів та прийомів у консультуванні; демонструвати здатність до самоусвідомлення та відповідальності за здійснений вибір; застосовувати інтерактивні методи навчання у професійній діяльності