Професійний розвиток педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти, а саме підвищення кваліфікації учителів фізики та астрономії, що здійснюється на основі поєднання різних форм і методів активного навчання, вироблення в них творчого підходу до забезпечення освітнього процесу в сучасних умовах
розвитку освіти, уміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності та самостійно удосконалювати свій фаховий рівень шляхом пошуку, опанування та впровадження різноманітних інноваційних технологій та сучасних засобів навчання, що зумовить зростання їх компетентності й професіоналізму.